ESTRUSFINENGSWE

Anaconda MD

Anaconda MD (Medium Duty).      

Kasutatakse alusautodel alates 12 tonnisest täismassist.
Anaconda MD on 10 kuni 18 m3 tagantlaadimisega prügipress, mis on mõeldud tavalise koduse olmeprügi kogumiseks ja transportimiseks. Varustatud konteinerite tõstukiga, mis on võimeline tühjendama kõiki enamkasutatavaid prügikaste.  Anaconda MD on välja töötatud parimate Rootsi inseneride ja jäätmekäitlusega tegelevate firmade koostöös, kelle teadmiste ja kogemuste põhjal on Anaconda MD-st saanud moodne, kõrge funktsionaalsusega, usaldusväärne ja kergesti hooldatav tooode.
Anaconda MD on konstrueeritud kaasaegsetest ja hästi põhjalikult testitud komponentidest. Hüdrosüsteemi surve ja õli kogus on tasakaalustatud CAN-bus tehnoloogia abil. Elektro-hüdraulilised jagajad ja muutuva tootlikkusega hüdropump tagavad pressi sujuva töötamise. Elektrisüsteemi ja automaatika kilp on veekindel, asub prügipressi küljel lihtsalt juurdepääsetavas kohas.

Anaconda MD on arendatud saavutamaks minimaalseid hoolduskulusid. Pressplaadi ja transportplaadi liigendites on määrdevabad laagrid. Juhtimissüsteem on pneumaatikavaba, mis välistab niiskusest tingitud probleemid. Tihendiga hüdroliitmikud tagavad efektiivse tihendatuse.

Tehnilised andmed:
Töötsükli kiirus:                          12-14 Sec
Kokkupressimistugevus:            2,38 Kg/cm2
Kogumispunkri mahutavus:       1,16 m3
Max hüdrosurve:                         260 Bar
Hüdropumba tootlikkus:            0-140 l/min 
Tagasivoolu filter:                       10 micron
Surve filter:                                  10 micron
Pressplaadi hüdrosilinder:         Diam . 80/63 mm
Transportplaadi hüdrosilinder: Diam. 90/50 mm
Tagaosa tõstesilinder:                 Diam. 63/32 mm
Jagajad:                                         koormusele reageeriv
Hüdropump:                                 muutuva tootlikkusega hüdropump
Elektrisüsteem:                            24 volt mobile
Can-bus süsteem

loe lisaks:

MD tehnilised andmed eng pdf

Anaconda MD swe.pdf
Anaconda MD eng.pdf

Anaconda MD 2009 eng.pdf